ACTES CARLES DONAT

BARCELONA, 7 DE JULIOL 2015
Conferència
La política d’habitatge en la vellesa
Per Carles Donat, professor associat del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Curs d’estiu: Política d’habitatge en temps de crisi: Catalunya en el context europeu
Universitat de Barcelona, Edifici Històric, Gran Via 582, Barcelona.


BARCELONA, 29 DE GENER 2015
Ponència
Canvis en les formes de convivència i demanda d’habitatge
Per Carles Donat, professor associat del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
La ponència forma part de la Jornada IEcat2 La demanda d’habitatge en un context de canvi i noves oportunitats, organitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Agència d’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.


BARCELONA, 28 D’OCTUBRE 2014
Ponència
The incidence of changes in the ways of living together on housing demand
Per Carles Donat, professor associat del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
La ponència forma part del Congrés Internacional World Sustainable Building 2014, organitzat pel Green Building Council-España.
Palau de Congressos de Catalunya, Barcelona.

MADRID, 1 D’OCTUBRE 2014
Ponència
Crisis, desigualdad social y segregación urbana en Cataluña
Per Carles Donat, professor associat del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
La ponencia forma part del V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Inteligencia colectiva y talento para lo público, organitzat pel Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas y Fundación Ortega-Marañon.
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid.


ALGHER, 9 DE NOVEMBRE 2013
Ponència
Mobility and urban form. The case of the metropolitan area of Barcelona
Per Carles Donat, professor associat del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
La ponencia forma part del Seminari Internacional Possible futures for the city. Thinking about a new equilibrium between city and environament, organitzat pel : Dipartamento di Architettura, Design, Urbanistica. Università degli Studi di Sassari i amb la col·laboració de la Università di Harbin (Xina).
Biblioteca del complesso di Santa Chiara, Alghero.