ACTES JORDI MARTIN

BARCELONA 27 DE MARÇ I 22 DE MAIG DE 2015
Curs
Curs bàsic d’elaboració de cartografia temàtica amb programari de lliure accés: Inkscape i CartoDB
Per Jaume Feliu de la Universitat de Girona i Jordi Martin de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Curs organitzat per la Societat Catalana de Geografia en el marc del programa d’activitats del curs 2014-2015.
Aula de SIG del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, carrer de Montalegre, 6-8.

SANT CUGAT DEL VALLÈS, 9, 10, 16 i 17 DE MARÇ DE 2015
Curs
ArcGIS Avançat
Per Jordi Martin, Universitat Autònoma de Barcelona.
Curs organitzat per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya en el marc del projecte Ciutat Mosaic Territorial
Edifici CRITT, mòdul 21.

SANT CUGAT DEL VALLÈS, 9, 10, 16 i 17 DE FEBRER DE 2015
Curs
ArcGIS Bàsic
Per Jordi Martin, Universitat Autònoma de Barcelona.
Curs organitzat per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya en el marc del projecte Ciutat Mosaic Territorial
Edifici CRITT, mòdul 21.


BARCELONA, 28 DE NOVEMBRE DE 2014
Conferència
El uso de sistemas de información geográfica en la planificación urbanística y territorial de Barcelona
Per Jordi Martin, Universitat Autònoma de Barcelona.
Conferència impartida en el marc del curs d’hivern: Smart city & Universal Desing: El caso de Barcelona, organitzat per el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS) i l’Oficina d’Arquitectura, Accessibilitat i Mobilitat de Barcelona (OAAMB).
Departament d’Antropologia Social i d’Història d’Amèrica i Àfrica de la Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història, carrer de Montalegre, 6-8.

SANT CUGAT DEL VALLÈS, 26 DE FEBRER DE 2014
Conferència
Herramientas SIG para la elaboración del plan territorial metropolitano de Barcelona
Per Jordi Martin, Universitat Autònoma de Barcelona.
Conferència impartida en el marc del Máster en desarrollo urbano y territorial: gestión y transformación de las ciudades en países en desarrollo, organitzat per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya.


BARCELONA, 16 DE MAIG DE 2013
Conferència
The Regional Spatial Plan of the Metropolitan Region of Barcelona
Per Jordi Martin, Institut d’Estudis Territorials.
Conferència impartida en el marc del Master on Urban Planning and Management – Urban, Energy and Environmental Planning de la Aalborg University (Denmark).
Campus de la Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.