CONTACTE

sobre  Genèric:

gurbuab@gmail.com

sobre  Membres del grup de recerca:

Dr. Oriol Nel·lo i Colom: oriol.nello@uab.cat

Josep Báguena Latorre: baguenalj@diba.cat

Joan Checa Rius: joan.checa@uab.cat

Dr. Carles Donat Muñoz: carles.donat@uab.cat

Mar Esteve Güell: mar.esteve@uab.cat

Dr. Joan López Redondo: juan.lopez@uab.cat

Dr. Jordi Martín i Oriol: jordi.martin@uab.cat

Dra. Vero Mejia: veromejia1@hotmail.com

Dra. Margalida Mestre Morey:  mmestrem@hotmail.com

Dr. Francesc Muñoz Ramírez: franc.munoz@uab.cat