Laura Capel Tatjer

img_web_capel

Laura Capel Tatjer té una formació multidisciplinar, essent doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2017), llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona (1998) i amb un Màster en Gestió Urbana per la Erasmus University Rotterdam (1999) i el Diploma d’Estudis Avançats en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra (2005). Ha treballat com investigadora a l’European Institute for Comparative Urban Researchde Rotterdam (2000-2001) i a l’Institut d’Estudis Territorials (2002-2013), on va participar en l’elaboració del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona així com en l’estudi econòmic i financer d’aquest i altres plans territorials. Va treballar com investigadora a la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional de la Universitat de Lleida (2014). Actualment combina la seva tasca com consultora en desenvolupament territorial i innovació amb la seva col·laboració amb aquest Grup de recerca. Dóna classes al programa universitari “Study Abroad” de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Publicacions | Actes

linkedin mendeley academia twitter facebook instagram