PLANEJAMENT, INSTITUCIONS I TERRITORI

 

Joan LÓPEZ (2015): ”The Spatial Plan of the Metropolitan Region of Barcelona”, in Alessandra LAI & Lu MING (eds.): City and Countryside, Harbin, Harbin Institute of Technology Press.

Oriol NEL·LO (2015): “El Pla Territorial Metropolità de Barcelona: ensenyaments per al govern del territori”, in Xavier Forcadell & Josep M. Sabaté (coords.): L’organització territorial dels governs locals. Afectacions, reptes i qüestions pendents en els projectes de reforma local. Barcelona: Diputació de Barcelona (p. 73-104).

Oriol NEL·LO (2014); “El Pla Territorial Metropolità de Barcelona: ensenyaments per al govern del territorio”, a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 78 (p. 69-93).

Josep BÁGUENA i Xavier BERTRANA (2013). “Il governo del territorio nella Spagna democràtica: il ruolo delle province”, a Oriol NEL·LO i Gugliermo TRUPIANO, ed., Province e territorio. Riforme amministrative e pianificazione di area vasta in Italia e Spagna, Nàpols, Edizioni Scientifiche Italiane (p. 79-939.

Josefina GOMEZ MENDOZA, Rubén C. LOIS & Oriol NEL·LO, eds. (2013); Repensar el Estado. Crisis econòmica, conflictos territoriales e identidades políticas en España, Santiago de Compostel·la, Unviersidade de Santiago de Compostela (194 p.).

Oriol NEL·LO (2013); “El nou ordenament institucional de la información geográfica a Catalunya a inicis del segle XXI. La potenciació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya”, a Jaume MIRANDA (dir.), 30 anys Institut Cartogràfic de Catalunya. L’ambició de la mesura, 1982-2012, Barcelona, ICC (p. 29-35).

Oriol NEL·LO & Gugliermo TRUPIANO, eds. (2013); Province e territorio. Riforme amministrative e pianificazione di area vasta in Italia e Spagna, Nàpols, Edizioni Scientifiche Italiane (173 p.).