PUBLICACIONS LAURA CAPEL

CAPEL, Laura (2016): “L’evolució de la innovació en els Fons Europeus de Desenvolupament Regional: de l’empresa i la tecnologia al territorio” Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de diciembre de 2016, Vol. XXI, nº 1.181.

Laura CAPEL, Joan Ganau i Iban Tarres (2014); L’estructura empresarial de la província de Lleida, Lleida, Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional.