PUBLICACIONS PER TEMES

DINÀMIQUES TERRITORIALS I URBANES

ENERGIA, URBANITZACIÓ I PAISATGE

HABITATGE, SEGREGACIÓ, REHABILITACIÓ I MOVIMENTS URBANS

PLANEJAMENT, INSTITUCIONS I TERRITORI

TEORIA I HISTÒRIA DELS ESTUDIS I LES POLÍTIQUES TERRITORIALS