QUE FEM

El Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat és un Grup de Recerca Emergent que la Generalitat de Catalunya ha reconegut el mes de maig de 2014 per al trienni 2014-2016 (GRE 473).

L’objectiu principal del grup de recerca és estudiar la interrelació entre dinàmiques territorials, consum energètic i polítiques públiques.

El grup que es va començar a configurar l’any 2013 treballa en quatre línies de recerca:

– Energia i morfologia urbana.

– Producció d’energia i paisatge.

– Activitats econòmiques, rehabilitació urbana i habitatge.

– Regulació i planejament dels processos d’urbanització.