SUDIAP

PID2019-108120RB-C32. SUDIAP: Segregación urbana, densidad institucional, innovación social y actitudes políticas en las grandes ciudades españolas. Convocatoria Retos de la Sociedad del Plan Estatal I+D+i 2017-2020. Investigadors principals: O. Nel·lo, I. Blanco. 

Les actituds polítiques de la ciutadania estan condicionades pel lloc de residència? La presència d’institucions i serveis al territori té relació amb la renda de la població que hi resideix? La segregació urbana i la densitat institucional afecten la propensió de la ciutadania a organitzar-se i actuar en la vida pública? En els darrers anys, aquestes qüestions i altres de similars han vist augmentar especialment la seva rellevància a causa del sorgiment, en bona part de les ciutats i països europeus, d’actituds polítiques i comportaments electorals de caràcter disruptiu. A l’hora d’analitzar-los, diversos autors han afirmat que el descontentament seria més el resultat del sentiment de postergació de determinats territoris que de les desigualtats socials. Sense negar, la importància que puguin tenir aquests factors, aquesta investigació es proposa seguir un altre camí interpretatiu.


En concret, el projecte SUDIAP té per objectiu explorar la relació dels canvis en les actituds polítiques i les mutacions dels comportaments electorals amb dos tipus de factors explicatius: d’una banda, el procés d’urbanització, l’increment de les desigualtats urbanes i la segregació residencial que se’n deriva; de l’altra, la densitat institucional, tant pel que fa a la presència d’equipaments i serveis, com a la vida associativa i la innovació social.


La investigació parteix de la hipòtesi que ambdues qüestions es troben estretament interrelacionades, ja que la densitat institucional és, alhora, causa i efecte de la segregació urbana, i les actituds polítiques es relacionen estretament amb les desigualtats socials que es plasmen en la segregació residencial. Així, la segregació residencial, que afecta amb una intensitat creixent les àrees urbanes i el conjunt del territori espanyol, seria, des del punt de vista espacial, un dels principals factors explicatius de les actituds polítiques de la població.


El projecte SUDIAP s’insereix en la línia de recerca sobre les implicacions socials i polítiques de la segregació urbana en què, entre el 2013 i el 2019, hi han participat bona part dels membres de l’equip investigador, les fites fonamentals dels quals han estat els projectes Barris i Crisi (Recercaixa, 2013-2016) i Efecto barrio (Programa Retos de la Sociedad, 2017-2019).

Concretament, el subproyecto SUDIAP, es un dels subprojectes del Projecte Coordinat Metrópolis fracturadas. Vivienda, segregación, densidad institucional y actitudes políticas en las grandes ciudades españolas de la convocatòria Retos de la Sociedad del Plan Estatal I+D+i 2017-2020 que coordina la Universidad de Santiago de Compostela, amb el subprojecte El problema de la vivienda en las metrópolis fragmentadas españolas. Permanencia en el tiempo, nuevos mercados de la vivienda y alternativas desde las políticas públicas dirigit per Rubén Camilo Lois González i del que forma part també el subprojecte del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+s) de la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), InURBA: Metrópolis fracturadas. Vulnerabilidad, reequilibrio territorial e institucionalización de las estrategias de desarrollo urbano integrado, amb Agustín Hernández Aja com investigador principal.