TEORIA I HISTÒRIA DELS ESTUDIS I LES POLÍTIQUES TERRITORIALS

Oriol NEL·LO (2014); “Quatre lliçons d’Enric Lluch”, a Enric Lluch i Martín. Semblança biogràfica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (p. 13-30).

Oriol NEL·LO (2014); “La política com a voluntat crítica i compromís cívic”, a Josep Maria Vallès. Des de l’amistat i el reconeixement, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona (p. 109-114).

Oriol NEL·LO (2013); “Manuel Ribas Piera: el territorio, el patrimonio más preciado”, en Manuel Ribas Piera. Murcia, 1978-2001, Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (p. 19).

Oriol NEL·LO (2013); “Forma urbana y condición urbana en la obra de Francesco Indovina”, a Laura FREGOLENT & Michelangelo SABINO, Economia, società, territorio. Riflettendo con Francesco Indovina, Milano, FrancoAngeli (164-171).

Oriol NEL·LO (2013); “La Catalunya-ciutat i la Nació-xarxa”, a L’Avenç, 388, març 2013 (p. 8).

Oriol NEL·LO (2013); “Barcelona y Cataluña: las raíces del debate sobre el policentrismo del sistema urbano catalán”, a Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, vol. XLV, núm. 176 (p. 317-331).

Margalida MESTRE (2014); “Francesco Indovina: Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad” a Documents d’Anàlisi Geogràfica, 60/2 (p. 192-4).