Aina Gomà Garcia

img_web_gomaAina Gomà Garcia (Barcelona, 1993) és graduada en Geografia i Ordenació del Territori per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016). Ha estat becaria de col·laboració del Grup de Recerca de Geografia i Gènere, ha treballat com a tècnica de recerca a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i actualment està vinculada al Grup d’Estudis sobre Energia Territori i Societat en l’anàlisi de l’enquesta de joventut de Catalunya així com en altres línies de recerca.


Publicacions | Actes

linkedin mendeley academia twitter facebook instagram