DADES

 

Ligeets31 Balance energético en España 2016. Una aproximación a la procedencia y uso de energía final
Ligeets31 Producción de electricidad en España 2018. Potencia instalada por municipio y fuente
Ligeets31 Eficiència energètica dels edificis de l’àrea metropolitana de Barcelona 2018. Valor mitjà de les certificacions energètiques per secció censal


Ligeets30_portadaGeneració d’electricitat per font primària a la Unió Europea


Ligeets29_portadaProducció i superfície ocupada per les plantes de generació d’electricitat a Catalunya


Presentación de PowerPointConsum d’energia final i nivell de renda


Litgeets15
La transició cap a les energies renovables al món


Litgeets15
Pobresa energètica a Catalunya


Litgeets15
Energia fotovoltaica a Catalunya


Litgeets15
Seguretat, equitat i sostenibilitat dels sistemes energètics al món


Litgeets15
Energia eòlica a Catalunya


Litgeets15
Producció d’electricitat a Catalunya


Litgeets15
Comerç mundial de petroli


Litgeets15
La ruta de l’electricitat a Catalunya


Litgeets15
El marco legal y administrativo del sistema energético español


Litgeets15
Energia eòlica vs petroli a Europa


Litgeets15
El sistema electrico español, 2014


Litgeets15
El mercado de productos derivados del petróleo en España, 2014


Litgeets15
Importación y exportación de energía en España, 2010-2014


Litgeets14
Producció i importació d’energia a la Unió Europea, 2013


Litgeets13
Generación de electricidad en las províncias españolas, 2014


Litgeets12
Evolución de la urbanización en España a través de las imágenes nocturnas de la Tierra, 1992-2012


Litgeets11
Consumo de energía final en España, 1990-2013


Litgeets10
Consum de carburants i forma urbana a la regió metropolitana de Barcelona, 2015


Litgeets9
Consumo de carburantes para automoción en España, 1983-2013


Litgeets8
Consumo doméstico de energía en España, 2012


Litgeets7
Importación de productos energéticos en España, 2003-2012 (petróleo y derivados y gas natural)


Litgeets6
Consum d’electricitat als municipis catalans, 2008 (generació, consum i saldo per comarques catalanes)


Litgeets5
Consum d’energia per càpita per països, 2011 (kep consumits i PIB per habitant)


Litgeets4
Producció i comerç d’energia per països, 2011(producció, exportacions i importacions)


Ligeets3
Producció i consum d’energia per països, 2011(quilotones de petroli equivalents)


Ligeets2
Producció d’energia elèctrica als municipis catalans, 2009 (per producció i nombre d’instal·lacions)


Ligeets1
Producció d’energia elèctrica als municipis catalans, 2009 (per potència instal·lada)

Anuncis