DADES

Evolució de la producció d’electricitat a la Unió Europea 2000-2020
Evolución del consumo de energía en los hogares españoles 2010-2020
Autoconsum fotovoltaic i forma urbana a Catalunya
Sòls ocupats per les instal·lacions fotovoltaiques i termoelèctriques a Catalunya
Superfície ocupada per les instal·lacions energètiques a Catalunya
El largo camino hacia un sistema energético 100% renovable en España. Evolución del consumo de energía final y la generación de electricidad 1990-2019
Transició energètica i nivell de renda al món 2019. Relació entre l’electricitat generada a partir de fonts renovables i el PIB per habitant
Evolució de la producció d’electricitat a Catalunya 2009-2021. Distribució municipal de la potència instal·lada per tipus de generació
Els minerals necessaris per a la transició energètica. Distribució de la producció mundial 2019
La contribució energètica de l’àrea metropolitana de Barcelona. Una qüestió d’espai
Generació d’electricitat a Catalunya per font 2021. Potència instal·lada per comarca (kW)
Nuevos (y viejos) productores de electricidad en España. Potencia instalada por habitante y provincia 2000-2021
Autoconsum d’energia per a tothom? Instal·lacions fotovoltaiques i nivell de renda de la població
Consum domèstic de gas i electricitat dels municipis Catalans 2019
Autoconsum fotovoltaic a Catalunya 2021. Nombre d’instal·lacions i potència per municipi
Enllumenat públic i densitat residencial. Fanals per 1.000 habitants als barris de Barcelona, 2020
Transició ecològica? Parcs eòlics i fotovoltaics en els espais forestals i agraris de Catalunya
ligeets35
Origen y destino de los flujos físicos de la energía en España 2018
ligeets35
Precio de la electricidad en España y la Unión Europea
ligeets35
Efectos de la COVID-19 sobre el consumo energético en España
ligeets35
Consum i producció d’energia primària per països 2017
ligeets35
Producción y consumo de electricidad en las provincias españolas 2018
ligeets35
Generació renovable d’electricitat al món 2017
ligeets35
Evolución del consumo de combustibles en España 1930-2018
ligeets35
Evolución de la generación de electricidad en España, 1880-2018
ligeets35
Noves geografies de l’energia. Una lectura de l’informe d’Irena sobre la geopolítica de la transformació energètica
Ligeets31
 Balance energético en España 2016. Una aproximación a la procedencia y uso de energía final
Ligeets31
 Producción de electricidad en España 2018. Potencia instalada por municipio y fuente
Ligeets31
 Eficiència energètica dels edificis de l’àrea metropolitana de Barcelona 2018. Valor mitjà de les certificacions energètiques per secció censal
Ligeets30_portada


Generació d’electricitat per font primària a la Unió Europea

Ligeets29_portada


Producció i superfície ocupada per les plantes de generació d’electricitat a Catalunya

Presentación de PowerPoint


Consum d’energia final i nivell de renda

Litgeets15


La transició cap a les energies renovables al món

Litgeets15


Pobresa energètica a Catalunya

Litgeets15


Energia fotovoltaica a Catalunya

Litgeets15


Seguretat, equitat i sostenibilitat dels sistemes energètics al món

Litgeets15


Energia eòlica a Catalunya

Litgeets15


Producció d’electricitat a Catalunya

Litgeets15


Comerç mundial de petroli

Litgeets15


La ruta de l’electricitat a Catalunya

Litgeets15


El marco legal y administrativo del sistema energético español

Litgeets15


Energia eòlica vs petroli a Europa

Litgeets15


El sistema electrico español, 2014

Litgeets15


El mercado de productos derivados del petróleo en España, 2014

Litgeets15


Importación y exportación de energía en España, 2010-2014

Litgeets14


Producció i importació d’energia a la Unió Europea, 2013

Litgeets13


Generación de electricidad en las províncias españolas, 2014

Litgeets12


Evolución de la urbanización en España a través de las imágenes nocturnas de la Tierra, 1992-2012

Litgeets11


Consumo de energía final en España, 1990-2013

Litgeets10


Consum de carburants i forma urbana a la regió metropolitana de Barcelona, 2015

Litgeets9


Consumo de carburantes para automoción en España, 1983-2013

Litgeets8


Consumo doméstico de energía en España, 2012

Litgeets7


Importación de productos energéticos en España, 2003-2012 (petróleo y derivados y gas natural)

Litgeets6


Consum d’electricitat als municipis catalans, 2008 (generació, consum i saldo per comarques catalanes)

Litgeets5


Consum d’energia per càpita per països, 2011 (kep consumits i PIB per habitant)

Litgeets4


Producció i comerç d’energia per països, 2011(producció, exportacions i importacions)

Ligeets3


Producció i consum d’energia per països, 2011(quilotones de petroli equivalents)

Ligeets2


Producció d’energia elèctrica als municipis catalans, 2009 (per producció i nombre d’instal·lacions)

Ligeets1


Producció d’energia elèctrica als municipis catalans, 2009 (per potència instal·lada)