ON SOM

El Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat està ubicat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.